Áo lớp xanh lơ của lớp 12C8 trường THPT Tùng Thiện – Hà Nội