Công ty LQ Transportation chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh tại khắp các tỉnh trong nước. Công ty đã thành lập Shipper SÀI GÒN 247 với mục tiêu cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh trong địa bàn Sài Gòn, với sự tin tưởng của BGĐ LQ Transportation, Tees đã tham gia cung cấp áo thun đồng phục chất lượng cao và bền bỉ cho đội ngũ Shipper SÀI GÒN 247