Bừng sáng sự kiện Safe Steps của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam với áo thun sự kiện