Bừng sáng sự kiện Safe Steps của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam với áo thun sự kiện

Bừng sáng sự kiện Safe Steps của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam với áo thun sự kiện