Chọn loại vải thun cho hoạt động thể thao, vui chơi tiêu tốn nhiều năng lượng