Đặt áo thun đồng phục

Thông tin này giúp chúng tôi có thể tư vấn sản phẩm thông qua Facebook. Bạn có thể điền theo dạng : https://www.facebook.com/aothuntees
Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm thông tin về áo như : Màu sắc chính, hình ảnh in trên áo, logo, màu viền áo, ...