Đơn hàng

STTTênĐiện thoạiBDVị trí@aothunteesOrder
1Lê Hòa Bình0917.xxx.67619/07Founderbinh.lhLink
2Võ Trọng Đức012.6542.2xxx26/07Sales Leader, RDduc.vtLink
3Nguyễn Lâm Tuyền0166.575.9xxx30/09Designer, Salestuyen.nlLink
4Nguyễn Quốc Minh Toàn0120.797.2xxx13/09Designertoan.nqm Link
5Hoàng Đào Anh Thu0908.175.xxx15/04Salesthu.hdaLink
6Trần Nguyễn Thanh Xuân0908.584.xxx02/02Salesxuan.tntLink
7Nguyễn Dương Xuân Nguyệt0122.807.3xxx11/01Salesnguyet.ndxLink
8Võ Ngô Hoàng0938.055.xxx23/06Saleshoang.vnLink
9Đặng Huỳnh Thành An0121.703.1xxx24/01Salesan.dhtLink
10Phan Đỗ Hoài Bảo0122.8877xxx21/07Salesbao.pdhLink