Áo khoác Bạn hữu đường xa – An toàn về nhà – Màu xanh rêu