Áo lớp tay lửng lớp 10A6 trường THPT Trần Phú – Hà Nội