Áo thun Bạn Hữu Đường Xa Bình Định – Kỷ niệm 10 năm Bạn hữu đường xa