Áo thun Bạn Hữu Đường Xa – Nhóm Hà Nội – Cờ đỏ sao vàng