Áo thun Bạn Hữu Đường Xa – Phú Mỹ – Bà Rịa, Vũng Tàu