Áo thun đồng phục Bạn Hữu Đường Xa – SOS Củ Chi Liên Kết – Vệt bánh xe trắng