Áo thun nhóm bạn lớp A2 niên khóa 1982-1985 trường Nguyễn Huệ