Vải dù

Vải dù là loại vải tổng hợp mang lại độ bền cao và công dụng đặc trưng trong các sản phẩm chống chề‹u được thời tiết như áo khoác dù, dù che mưa, áo mưa, …

1 2 3 4 5