Áo thun Bạn Hữu Đường Xa – Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp (66)