Áo thun đồng phục lớp H446 – Học viện Cán bộ Tp.HCM